suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Företagets namn

Företagets namn ska uppfylla de krav som ställs i firmalagen och vara beskrivande för ditt företag. När ditt företagsnamn har registrerats får ingen annan använda det. Ett företag som verksamhet i flera branscher eller på flera orter eller som behöver en version av namnet på ett främmande språk kan ansöka om en bifirma och en parallellfirma.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Välja företagsnamn

Företagets namn ska uppfylla de krav som ställs i lagen och vara beskrivande för ditt företag.