suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Öppna ett konto för ett företag

Du behöver alltid ett handelsregisterutdrag när du öppnar ett bankkonto för ditt företag. Dessutom kräver banken andra företagsrelaterade dokument, vilka varierar beroende på banken och företagsformen. Du kan öppna ett konto antingen vid bankens kontor eller på nätet, beroende på banken. Skaffa samtidigt de hjälpmedel du behöver för att använda kontot, till exempel nätbankskoder och bankkort. 

Bankerna är skyldiga att erbjuda grundläggande banktjänster till privatkunder, men de är inte skyldiga att öppna ett konto för företaget.


Ansvarig för texten: Suomi.fi redaktion
Uppdaterad: 29.3.2023