suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Öppna ett konto för ett företag

Du behöver alltid ett handelsregisterutdrag när du öppnar ett bankkonto för ditt företag. Dessutom kräver banken andra företagsrelaterade dokument, vilka varierar beroende på banken och företagsformen. Du kan öppna ett konto antingen vid bankens kontor eller på nätet, beroende på banken. Skaffa samtidigt de hjälpmedel du behöver för att använda kontot, till exempel nätbankskoder och bankkort. 

Även om banken måste erbjuda en grundläggande betalkontotjänst för alla konsumentkunder som är lagligt bosatta i en EES-stat, kan banken om den så önskar avstå från att ingå ett kundförhållande med ett företag. 


Ansvarig för texten: Suomi.fi redaktion
Uppdaterad: 29.4.2021