suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Bankkonto för företag

Ditt företag behöver ett bankkonto, via vilket du kan sköta företagets penningtransaktioner. Kontoutdraget för bankkontot är en viktig del av företagets bokföringsmaterial, eftersom företagets alla betalningshändelser syns entydigt på utdraget. Var förberedd på att visa upp alla handlingar med anknytning till företagsverksamheten som banken kräver i samband med att du öppnar ett konto för ditt företag.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Öppna ett konto för ett företag

För att kunna öppna ett bankkonto måste du visa upp ett handelsregisterutdrag och andra handlingar med anknytning till företagsverksamheten.