suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Företagarens personlighetsdrag

En del människor är mer lämpliga att bli företagare än andra. Det finns vissa personlighetsdrag som vanligen stödjer företagande, till exempel självständighet och innovativt tänkande. Alla företagare har dock inte samma egenskaper och enbart det att du har lämpliga egenskaper gör dig inte till företagare.

Olika branscher ställer också olika krav på företagarna och deras personliga egenskaper. Om ditt företag till exempel planerar nya produkter måste du vara särskilt innovativ. Om du däremot har ett företag inom utbildningsområdet, är det en fördel om du är utåtriktad.

Självständighet

Självständighet är en nödvändig egenskap för dig som är företagare eftersom du ofta är tvungen att fatta beslut ensam. Dessutom kan arbetet fungera som en kanal för att förverkliga dig själv. Om du är rädd för det personliga ansvar som ofta förknippas med företagande kan du fundera på att idka företagsverksamhet i team.

Förmåga att ta risker

Som företagare måste du stå ut med osäkerhet och ta risker som kan påverka utkomsten, tidshanteringen och orken. Gör dock detta efter övervägande och på ett balanserat sätt.

Ambition

Som företagare är du vanligtvis yrkesstolt och vill visa vad du går för. Du vill klara dig bra i ditt arbete och strävar ständigt efter bättre resultat. Du är också uthållig, ansvarsfull och tror på dig själv.

Innovativitet

Innovativt tänkande stödjer ditt företagande, vilket syns till exempel genom att du reagerar på ett kreativt sätt eller gör saker på ett sätt som avviker från det normala. Om du inte själv är innovativ kan du hitta det innovativa tänkande som behövs bland dina nätverk.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 22.3.2019