suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Registrering av företaget

Du ska i allmänhet åtminstone registrera ditt företag i handelsregistret och förskottsuppbördsregistret. Om din omsättning kommer att överskrida 15 000 euro ska du även registrera dig i registret över mervärdesskatteskyldiga. Kom ihåg att uppskatta räkenskapsperiodens omsättning på förhand. Om du anställer arbetstagare ska du även registrera dig i arbetsgivarregistret. Du kan registrera företaget i alla register redan vid etableringen.


Ansvarig för texten: Suomi.fi redaktion
Uppdaterad: 9.4.2021