suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Bolagsavtal i öppet bolag och kommanditbolag

Genom bolagsavtalet kommer ni som bolagsmän överens om med vilka principer och regler företaget fungerar. Avtalet ska bifogas till etableringsanmälan för ert företag. Bolagsavtalet kan vara mycket simplifierat. Avtalets uppgifter är offentliga men vid behov kan ni göra upp ett mer detaljerat separat bolagsmannaavtal som ni använder. Bolagsmannaavtalet registreras inte i handelsregistret.


Ansvarig för texten: Suomi.fi redaktion
Uppdaterad: 20.8.2019