suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Företagarens pensionsförsäkringar

Om du är företagare ska du i allmänhet teckna en pensionsförsäkring för företagare (en FöPL-försäkring) eller en pensionsförsäkring för lantbruksföretagare (en LFÖPL-försäkring). Din arbetsinkomst avgör hur mycket du betalar i pensionsförsäkringsavgift nu och hur mycket pension du får i framtiden. Pensionsförsäkringen erbjuder förutom ålderspension även skydd vid arbetsoförmåga samt familjepension om du skulle avlida 

Enligt den fastställda arbetsinkomsten beräknas dagpenningen på basis av sjukförsäkringen och ersättningarna för en frivillig olycksfallsförsäkring. Dessutom påverkar arbetsinkomsten utkomstskyddet och utkomsten under familjeledigheter.


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvarig för texten: Suomi.fi redaktion
Uppdaterad: 2.5.2019