suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Företagarens pensionsförsäkringar

Om du är företagare ska du i allmänhet teckna en pensionsförsäkring för företagare (en FöPL-försäkring) eller en pensionsförsäkring för lantbruksföretagare (en LFÖPL-försäkring). Din arbetsinkomst avgör hur mycket du betalar i pensionsförsäkringsavgift nu och hur mycket pension du får i framtiden. Pensionsförsäkringen erbjuder förutom ålderspension även skydd vid arbetsoförmåga samt familjepension om du skulle avlida 


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvarig för texten: Suomi.fi redaktion
Uppdaterad: 10.10.2019