suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Försäkringar för företagare

Du som är företagare ska i allmänhet teckna en pensionsförsäkring för företagare (en FöPL-försäkring) eller en pensionsförsäkring för lantbruksföretagare (en LFÖPL-försäkring). De samlar pension för dig och ger skydd till exempel om du skulle bli oförmögen att arbeta. Vissa branscher har dessutom obligatoriska försäkringar. Dessutom kan du efter behov skaffa tilläggsskydd för din företagsverksamhet med hjälp av frivilliga försäkringar.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Företagarens pensionsförsäkringar

Du som är företagare ska teckna en pensionsförsäkring för företagare eller en pensionsförsäkring för lantbruksföretagare. Din arbetsinkomst avgör hur mycket du betalar i pensionsförsäkringsavgift och hur mycket pension du får.

Branschförsäkringar

Vissa branscher har särskilda obligatoriska försäkringar. Sådana är bland annat patientförsäkringar, miljöskadeförsäkringar och trafikförsäkringar.

Frivilliga företagarförsäkringar

Du kan komplettera de obligatoriska försäkringarna för din företagsverksamhet med frivilliga försäkringar. Sådana är t.ex. egendomsförsäkringar och ansvarsförsäkringar.

Arbetsgivarens lagstadgade försäkringar

Skaffa de lagstadgade försäkringarna för dina anställda och se till att betala dem och göra de anmälningar som behövs.