suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Bifirma och parallellfirma

Ditt företag kan ha verksamhet i flera branscher eller på flera orter eller behöva en översättning av företagsnamnet till ett främmande språk. Du kan du använda en bifirma eller en parallellfirma.

Bifirma

Med hjälp av en bifirma kan ditt företag driva en del av affärsverksamheten under annat namn. Om ditt företag heter Karins blommor och verksamheten omfattar odling och försäljning av blommor samt skadedjursbekämpning, kan bifirman vara Karins skadedjursbekämpning. Branschen för bifirman ska alltså ingå i huvudfirmanamnets bransch.

Du kan använda en bifirma också om företaget har ett verksamhetsställe på en annan ort. Ett café i Åbo som heter Åbo kaka kan ha bifirman Tammerfors kaka, om samma företag har ett café även i Tammerfors.

För bifirmor gäller samma anvisningar som för företagsnamn i allmänhet. En bifirma ska emellertid inte innehålla beteckningen för bolagsformen, eftersom det inte handlar om ett separat företag.

Beslut om att låta registrera en bifirma tas – beroende på företagsformen – av dig, de ansvariga bolagsmännen eller styrelsen. Anmäl din bifirma till handelsregistret med etablerings- eller ändringsformuläret. En bifirma behöver inte införas i bolagsavtalet, bolagsordningen eller stadgarna.

Parallellfirma

Om ditt företag har parallellfirmor, dvs. översättningar av företagsnamnet till andra språk, ska språkversionerna motsvara varandra. Pargas blomsterhandel Ab skulle t.ex. ha parallellfirman Paraisten kukkakauppa Oy.

Om ditt företag har en parallellfirma ska den finnas i bolagsavtalet, bolagsordningen eller stadgarna. Anmäl parallellfirman till handelsregistret.


    Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
    Uppdaterad: 9.1.2019