suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Finansierings- och lönsamhetskalkyler

Du kan uppskatta behovet av startkapital i ditt nyetablerade företag med en finansieringskalkyl och företagets lönsamhet med en lönsamhetskalkyl. Inkludera kalkylerna i företagets affärsplan. Ofta förutsätts också att du har kalkylerna och affärsplanen klara innan du kan ansöka om extern finansiering för företagsverksamheten.


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 29.8.2018