suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Upplösning av aktiebolag

Ett aktiebolag ska alltid upplösas genom ett lagstadgat förfarande. Om du helt vill avsluta ett aktiebolag ska du upplösa det genom likvidationsförfarande. Då sköter en likvidator betalningen av bolagets skulder, skiftet av tillgångar, slutredovisningen och andra praktiska frågor. Även myndigheterna kan i vissa fall försätta ditt bolag i likvidation eller bestämma att det ska tas bort ur handelsregistret.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 10.12.2019