suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Upplösning av aktiebolag

Ett aktiebolag ska alltid upplösas på lagenligt sätt, till exempel genom likvidationsförfarande. Vid likvidationsförfarandet sköter likvidatorn betalningen av bolagets skulder, delningen av bolagets egendom, slutredovisningen och övriga praktiska ärenden. Även myndigheterna kan i vissa situationer bestämma att bolaget ska försättas i likvidation eller avföras ur handelsregistret.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 30.12.2020