suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Nedläggning av firma

När du vill lägga ned din firma som enskild näringsidkare:

  • avsluta företagsverksamheten
  • betala företagsverksamhetens skulder
  • avstå från företagsverksamhetens tillgångar
  • gör en nedläggningsanmälan. 

Se till att lämna in deklarationer för och betala skatterna och andra betalningar. Om du får en stor engångsinkomst när firman läggs ned kan du begära inkomstutjämning hos Skatteförvaltningen.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 14.11.2019