suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Betalningssvårigheter och finansiell kris

Orsaker till betalningssvårigheter kan vara

  • en betydande kund kan inte betala sina fakturor till ditt företag i tid
  • du blir sjuk och ditt företag är mycket beroende av dig
  • tillfällig minskning av antalet beställningar
  • för snabb utvidgning av din företagsverksamhet
  • ditt företag har stora fordringar med långa betalningstider.

Betalningssvårigheter är ofta svåra att förutse. De kan förekomma även om ditt företags affärsverksamhet är lönsam. Lyckligtvis är betalningssvårigheter ofta bara tillfälliga.

Finansiell kris

Om företagets betalningssvårigheter drar ut på tiden kan följden bli en finansiell kris. Då kan ditt företag inte betala sina fakturor, skatter och andra avgifter i tid. Det tydligaste tecknet på en finansiell kris är att företagets inkomster inte räcker till för utgifterna och att de likvida medlen minskar.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 28.12.2020