suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beredskap för avvikande situationer i företagsverksamheten

I företagsverksamheten möter du oundvikligen situationer som avviker från det normala och som försvårar både din och ditt företags verksamhet. Sådana är till exempel att du insjuknar eller att företagsverksamheten avbryts på grund av en eldsvåda. Förbered dig på sådana situationer redan i förväg för att säkerställa kontinuiteten i din företagsverksamhet och förebygga ekonomiska svårigheter.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 20.5.2021