suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Insolvens

Om företagets betalningssvårigheter fortsätter under lång tid kan företaget bli insolvent. Ditt företag är insolvent om det inte kan betala sina skulder i tid. När företaget är insolvent är betalningssvårigheterna inte bara tillfälliga.

Om du märker att betalningssvårigheterna med tiden kan göra ditt företag insolvent ska du söka hjälp omedelbart. När du ingriper i problemen så tidigt som möjligt kan du på eget initiativ börja sanera företaget i god tid. I bästa fall undviker du insolvens helt och hållet.

Du kan få råd om betalningssvårigheter till exempel via FöretagsFinlands tjänst för ekonomisk rådgivning, Talousapu, och utvecklingsbolaget i din region.

Insolvensförfaranden

Om ditt företag blir insolvent ska du ansöka om det insolvensförfarande som passar företagets bolagsform. Förfarandena är

Om företaget vill betala sina skulder och återfå sin kapacitet inom en given tidsram ska du ansöka om företagssanering. Om du är enskild näringsidkare kan du även använda skuldsanering för privatpersoner.

Om företagets ekonomiska situation är så hopplös att det inte finns några lösningar i sikte, kan du ansöka om konkurs för företaget. En konkurs leder till att företagets verksamhet upphör och att dess tillgångar delas mellan företagets borgenärer.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 13.3.2020