suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Försummelse att betala skatter och lagstadgade avgifter

Ditt företag kan ibland hamna i en situation där det inte kan betala sina skatter eller lagstadgade avgifter i tid. Försök då förhandla med Skatteförvaltningen, Sysselsättningsfonden, arbetspensionsbolaget eller försäkringsbolaget om mer betalningstid. Lämna aldrig periodiska anmälningar ogjorda eller skatter och lagstadgade avgifter obetalda.

Innehållet på denna sida är nödvändigtvis inte uppdaterat på grund av coronavirussituationen. Aktuell information finns på sidan Coronavirusinformation för företagare.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 20.3.2020