suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Försummelse att betala skatter och lagstadgade avgifter

Ditt företag kan ibland hamna i en situation där det inte kan betala sina skatter eller lagstadgade avgifter i tid. Försök då förhandla med Skatteförvaltningen, Sysselsättningsfonden, arbetspensionsbolaget eller försäkringsbolaget om mer betalningstid. Lämna aldrig periodiska anmälningar ogjorda eller skatter och lagstadgade avgifter obetalda.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 20.8.2019