suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Finansiell kris

Ditt företag har hamnat i en finansiell kris om pengarna inte räcker till alla kostnader och det inte lyckas skaffa mer pengar i tid. Var ständigt uppmärksam på varningstecken på en finansiell kris i ditt företag. Vidta genast åtgärder om du ser några tecken för att undvika en kris. Sök hjälp så snart som möjligt om ditt företag hamnar i en finansiell kris.

Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion

Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Uppdaterad: 19.12.2018