suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Betalningssvårigheter i företag

Någon gång kan ditt företag hamna i  betalningssvårigheter, en finansiell kris eller insolvens. Om företaget trots uppmaningar inte kan betala sina räkningar, får företaget en betalningsanmärkning. Anmärkningen ger företaget dåligt rykte och försvårar dess verksamhet. Sök hjälp direkt när ekonomiska problem uppstår för att lyckas rädda ditt företag.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Betalningssvårigheter och finansiell kris

Företaget kan ibland stöta på betalningssvårigheter eller rent av en finansiell kris. Undvik svårigheter genom att hela tiden ha ekonomin i balans.

Insolvens

Ditt företag är insolvent om det inte kan betala sina skulder i tid och om situationen inte ser ut att lösa sig den närmaste tiden. Sök hjälp i tid.

Försummelse att betala skatter och lagstadgade avgifter

Om du inte betalar företagets skatter eller lagstadgade avgifter i tid måste du betala ränta. Till sist kan betalningarna överföras till utsökning.

Anteckningar om ett företags betalningsstörning

Företaget får en betalningsanmärkning om det inte betalar sina fordringar trots uppmaningar. Anmärkningen ger dåligt rykte och försvårar verksamheten.