suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kapitalinvesteringar

Kapitalinvestering är en lämplig finansieringsform om ditt företag har ambitiösa tillväxtmål och inte är noterat på börsen. Kapitalinvesteringar görs i start up- och tillväxtföretag och i företag som redan etablerat sin verksamhet. Typiska former av kapitalinvesteringar är aktieplaceringar och konverteringslån. Kapitalinvesteringar är ofta tillfälliga.