suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Uppsägning

Innehållet på denna sida är nödvändigtvis inte uppdaterat på grund av coronavirussituationen. Aktuell information finns på Företagarna i Finlands webbplats Kaikki koronasta yrittäjälle (endast på finska).

Det ska alltid finnas ett i arbetsavtalslagen nämnt sakligt och vägande skäl till att säga upp en fast anställd. För att häva en anställning krävs synnerligen vägande skäl. Visstidsanställda kan generellt inte sägas upp.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 20.3.2020