suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Uppsägning

Det ska alltid finnas ett i arbetsavtalslagen nämnt sakligt och vägande skäl till att säga upp en fast anställd. För att häva en anställning krävs synnerligen vägande skäl. Visstidsanställda kan generellt inte sägas upp.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 24.7.2019