suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Samarbetsförhandlingar

Om ditt företag regelbundet sysselsätter minst 20 arbetstagare omfattas det av lagen om samarbete inom företag. Enligt lagen måste du i förväg diskutera förändringar som påverkar dina anställda med dem. Lagens syfte är att utveckla företagets verksamhet i samförstånd och ge de anställda möjlighet att påverka sitt arbete, sina arbetsförhållanden och sin ställning.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 15.2.2019