suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Permittering

Innehållet på denna sida är nödvändigtvis inte uppdaterat på grund av coronavirussituationen. Aktuell information finns på Företagarna i Finlands webbplats Kaikki koronasta yrittäjälle (endast på finska).

Permittering innebär att ditt företag får avbryta arbetet och lönebetalningen och dina anställda sitt arbete om villkoren i arbetsavtalslagen uppfylls. Anställningen fortsätter under permitteringen.

Grunder till permittering

Du kan permittera dina anställda tillsvidare om ditt företag har ekonomiska eller produktionsmässiga grunder för att säga upp arbetsavtalet. Då har ditt företags ekonomiska situation försämrats eller arbetsmängden minskat väsentligt och bestående, och du kan inte ordna annat arbete eller utbildning åt dina anställda.

Du kan permittera dina anställda under en begränsad tid om ditt företags möjligheter att erbjuda arbete har minskat tillfälligt och du inte kan ordna annat arbete eller utbildning åt dina anställda. Permittering för en viss tid kan vara i högst 90 dagar.

Arbetstagare i tidsbunden anställning kan i allmänhet permitteras endast om de arbetar som vikarie för en ordinarie arbetstagare som du skulle ha rätt att permittera.

Meddelande om permittering

Om ditt företag har minst 20 anställda ska du innan beslutet om permittering ordna samarbetsförhandlingar och meddela TE-byrån om dem. Om ditt företag har färre än 20 anställda ska du ge dina anställda förhandsinformation om den planerade permitteringen.

Informera arbetstagarna personligen om permitteringen minst 14 dagar innan den börjar, om inget annat uppges i kollektivavtalet. Dina anställda har också rätt att få ett skriftligt intyg på permitteringen.

När arbetssituationen förbättras ska du meddela dina anställda om att arbetet fortsätter minst sju dagar innan arbetet börjar, om inget annat har överenskommits.


    Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
    Uppdaterad: 20.3.2020