suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

En anställning upphör

Innehållet på denna sida är nödvändigtvis inte uppdaterat på grund av coronavirussituationen. Aktuell information finns på Företagarna i Finlands webbplats Kaikki koronasta yrittäjälle (endast på finska).

En fast anställning upphör generellt i och med att en anställd sägs upp eller säger upp sig. En visstidsanställning upphör när den avtalade tiden har löpt ut. 

Betala din anställdas sista lön och skriv vid behov arbets- och löneintyg. Ta också hand om övriga praktiska saker i samband med att arbetet avslutas, spara den anställdas uppgifter och sköt om eventuella fordringar.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 19.2.2021