suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Förändringar i en anställning

Innehållet på denna sida är nödvändigtvis inte uppdaterat på grund av coronavirussituationen. Aktuell information finns på Företagarna i Finlands webbplats Kaikki koronasta yrittäjälle (endast på finska).

När en arbetstagares anställning upphör ska du följa lagen och sköta om dina förpliktelser gentemot dina anställda och olika myndigheter. Kom ihåg att uppsägning eller permittering aldrig får vara den primära lösningen när företaget har mindre arbete.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Samarbetsförhandlingar

Ordna samarbetsförhandlingar om planerade förändringar i företaget påverkar de anställdas ställning.

Permittering

Vid permittering får ditt företag avbryta arbetet och lönebetalningen och dina anställda sitt arbete.

Alternativ till uppsägning och permittering

Innan du säger upp eller permitterar dina anställda bör du även överväga smidigare åtgärder.

Uppsägning

Det ska alltid finnas en i arbetsavtalslagen nämnd grund för uppsägning och hävning av en anställning. Visstidsanställda kan generellt inte sägas upp.

En anställning upphör

När en anställning upphör ska du betala din anställdas sista lön och skriva arbets- och löneintyg. Ta också hand om övriga praktiska saker.