suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Samarbetsförhandlingar

Om ditt företag regelbundet sysselsätter minst 20 arbetstagare omfattas det av lagen om samarbete inom företag. Enligt lagen måste du i förväg diskutera förändringar som påverkar dina anställda med dem. Lagens syfte är att utveckla företagets verksamhet i samförstånd och ge de anställda möjlighet att påverka sitt arbete, sina arbetsförhållanden och sin ställning.

Parterna i en samarbetsförhandling

I samarbetsförhandlingar består parterna av arbetsgivaren och personalen. Båda parterna kan använda sig av en representant i förhandlingarna. Arbetsgivaren kan till exempel representeras av representanter för företagets personaladministration eller av en chef. Personalen representeras generellt av en förtroendeman, ett förtroendeombud eller en företrädare. I stora företag behandlas samarbetsärenden ofta i en delegation.

Ordnande av samarbetsförhandlingar

Ordna samarbetsförhandlingar om ditt företag planerar ändringar som inverkar väsentligt på dina anställdas ställning. Ändringarna kan till exempel gälla

  • arbetsuppgifterna
  • arbetsmetoderna
  • arbetsarrangemangen
  • arrangemangen i arbetslokalerna
  • flyttningar mellan arbetsuppgifterna
  • arrangemang som gäller den regelbundna arbetstiden
  • tidpunkterna för raster och matpauser.

Ordna samarbetsförhandlingarna i ett så tidigt skede att dina anställda har en reell möjlighet att diskutera frågan och påverka slutresultatet. Det är ändå ditt företag som fattar de slutgiltiga besluten om åtgärderna. Meddela dina anställda om besluten när förhandlingarna är avslutade.

Om samarbetsförhandlingar kan leda till permitteringar eller nedskärning av personalen, ska TE-byrån meddelas om samarbetsförhandlingarna senast när de inleds. Du kan skicka anmälan till den sakkunniga i omställningsskyddsärenden i omställningsskyddsärenden vid TE-byrån inom din region. 

Om du tvingas säga upp anställda av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker hjälper TE-byrån dig med sysselsättningen bland de som sägs upp på det sätt som omställningsskyddet kräver. 

TE-byrån erbjuder rådgivning i omställningar angående personal, vilket ofta betyder personalnedskärningar.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 27.12.2021