suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Samarbetsförhandlingar och permittering

De företag som omfattas av lagen om samarbete ska på förhand förhandla om ändringar som påverkar anställda. Sådana förändringar är t.ex. permittering. Alla arbetsgivare ska se till att anställda på förhand känner till den planerade permitteringen. 

Permitteringar eller uppsägningar är inte det enda alternativet när ditt företag tvingas reagera på förändringar i behovet av arbetskraft. Arbetstidsarrangemang eller utbildning av de anställda kan till exempel vara en smidigare lösning när det finns mindre arbete.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Samarbetsförhandlingar

Ordna samarbetsförhandlingar om planerade förändringar i företaget påverkar de anställdas ställning.

Permittering

Vid permittering får ditt företag avbryta arbetet och lönebetalningen och dina anställda sitt arbete.

Alternativ till uppsägning och permittering

Innan du säger upp eller permitterar dina anställda bör du även överväga smidigare åtgärder.