suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Säkerställande av arbetssäkerheten

För att det ska vara säkert att arbeta i ditt företag måste arbetssäkerheten skötas om systematiskt och vara grundad på god praxis. I bedömningen ska du beakta farorna med de arbeten som utförs i ditt företag och andra risker som övrig verksamhet i arbetsmiljön medför.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
I samarbete med: Arbetshälsoinstitutet, Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 12.2.2019