suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Olika sätt att skaffa arbetstagare

Fundera ur många synvinklar om det är värt för ditt företag att skaffa nya arbetstagare, anlita utomstående arbetskraft eller låta någon utföra ett arbete som en köpt tjänst. Räkna som noggrant som möjligt hurdana kostnader de olika alternativen medför.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 18.2.2021