suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbete som utförs som en köpt tjänst

Ditt företag kan komplettera sina kunskaper och fokusera på sin kärnkompetens genom att låta utomstående utföra arbeten i form av köpta tjänster. De köpta tjänsterna kan grunda sig antingen på ett uppdragsavtal eller ett underleveransavtal.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 29.6.2021