suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbete som utförs som en köpt tjänst

Ditt företag kan komplettera sina kunskaper och fokusera på sin kärnkompetens genom att låta utomstående utföra arbeten i form av köpta tjänster. De köpta tjänsterna kan grunda sig antingen på ett uppdragsavtal eller ett underleveransavtal.

Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion

Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Uppdaterad: 22.2.2019