suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att skaffa arbetstagare

Om ditt företag har arbete för fler arbetstagare, jämför först ur flera synvinklar de olika sätten att skaffa arbetskraft. Om du anställer en ny arbetstagare, planera rekryteringen omsorgsfullt. Om du anlitar hyrd arbetskraft eller underleverantörer, kom ihåg att iaktta skyldigheterna i beställaransvarslagen.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Olika sätt att skaffa arbetstagare

Du kan skaffa nya arbetstagare genom att anställa eller hyra dem. Du kan också låta någon utföra ett arbete som en köpt tjänst.

Arbetsplatsannonsering

Annonsera ut den lediga platsen i ditt företag i lämpliga kanaler. Platsannonsens innehåll är avgörande för hur rekryteringen lyckas.

En praktikant till företaget

Du kan lära känna blivande yrkespersoner redan under studietiden och anställa dem efter avslutade studier.

Hyrda arbetstagare

Hyrda arbetstagare är inte på ditt företags lönelistor men de utför arbete för ditt företag.

Arbete som utförs som en köpt tjänst

Företaget kan komplettera sina kunskaper och fokusera på sin kärnkompetens genom att låta utomstående utföra arbeten i form av köpta tjänster.