suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kollektivavtal

I ett kollektivavtal fastställs branschvisa minimivillkor som ska iakttas i arbetsavtal och anställningar. I ett kollektivavtal fastställs till exempel löner, lön för sjuktid, arbetstider, semestrar och söckenhelgsersättningar. Ett kollektivavtal är ett avtal mellan fackförbundet och arbetsgivarförbundet.

Iakttagande av kollektivavtal

Ett kollektivavtal kan ha karaktären av ett allmänt bindande avtal eller ett normalt bindande avtal.

Om kollektivavtalet är allmänt bindande, ska alla företag i branschen iaktta det – också de företag som inte hör till arbetsgivarförbundet.

Om kollektivavtalet är normalt bindande gäller det bara de företag som har själva har undertecknat avtalet eller som hör till den organisation som undertecknat avtalet.

Kollektivavtal - finlex.fiÖppnas i ett nytt fönster.

Kollektivavtalen i företagets vardag

Ett kollektivavtal påverkar upprättandet av ett arbetsavtal. I arbetsavtalet ska du inte ta in sådana villkor som står i konflikt med kollektivavtalet eller som ur arbetstagarens synvinkel är sämre jämfört med kollektivavtalet. Använd branschvisa arbetsavtalsblanketter för att alla lagstadgade och för branschen viktiga villkor ska bli beaktade.

Arbetsavtalslagen och det rikstäckande kollektivavtalet bör finnas tillgängliga för dina arbetstagare.

Mer information om kollektivavtalen får du hos regionförvaltningsverkens arbetarskyddsmyndigheter. De ger råd i frågor som gäller till exempel arbetsavtal, lön, arbetstid och semester. Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att kollektivavtalen följs även i de företag som inte hör till arbetargivarförbundet.

Mer information om kollektivavtal - Tyosuojelu.fiÖppnas i ett nytt fönster.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 10.12.2020