suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbetsgivarens lönekostnader

Med de totala kostnaderna som uppkommer för en arbetsgivare som anställer arbetstagare avses lön, indirekt lön, arbetsgivarprestationer och andra arbetskraftskostnader. När du funderar på att anställa en arbetstagare, kom ihåg att i kostnadskalkyleringen och budgeteringen beakta alla kostnader som anställning medför. Till exempel med hjälp av Palkka.fi-löneräknaren kan du uppskatta beloppet av den lön som betalas till arbetstagaren och lönebikostnaderna.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 18.2.2021