suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbetsavtal

Ett arbetsavtal är i allmänhet i kraft tills vidare. Ett visstidsavtal eller ett avtal med varierande arbetstid kan bara ingås på vissa villkor. Upprätta avtalet helst skriftligen i två exemplar. Om avtalet är muntligt, upprätta skriftlig information om villkoren för anställningen.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 25.2.2019