suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att anställa

När du anställer en arbetstagare ska ni ingå ett arbetsavtal där ni avtalar om anställningen. I ett arbetsavtal kan man också skriva in naturaförmåner och personalförmåner. Kom ihåg att iaktta arbetslagstiftningen och kollektivavtalen i anställningen.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Arbetsavtal

Ett arbetsavtal uppkommer i och med att du kommer överens med din arbetstagare om att arbete ska utföras.

Kollektivavtal

I kollektivavtal fastställs de villkor som ditt företag ska iaktta i arbetsavtal och anställningar.

Arbetsgivarens lönekostnader

Arbetsgivarens lönekostnader består av lön, indirekta löner, arbetsgivarprestationer och andra arbetskraftskostnader.

Naturaförmåner

En naturaförmån är lön som ditt företag ger arbetstagaren i någon annan form än pengar.

Personalförmåner

Ditt företag kan ge arbetstagarna personalförmåner som främjar arbetsförmågan och arbetsmotivationen.