suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbetstagare från utlandet

Särskilda lagstadgade skyldigheter förknippas med anställning av utländska arbetstagare. Kom också ihåg att en arbetstagare som kommer från ett land utanför EU eller EES-området ska ha rätt att arbeta i Finland. Hur rekryteringen lyckas beror på hur bra introduktion i arbetet du ger arbetstagaren och hur bra du stöder honom eller henne att anpassa sig till arbetsgemenskapen och samhället.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Rekrytering från utlandet

Om du rekryterar arbetskraft från utlandet, gör förberedelserna omsorgsfullt och i god tid.

Utländsk praktikant

En utländsk praktikant ger företaget ett mångkulturellt inslag och kan göra det lättare för företaget att internationalisera sig.

Anställningsfrågor som gäller utländska arbetstagare

I Finland berörs utländska och finländska arbetstagare av samma arbetsvillkor och krav på arbetarskydd samt lagstadgade försäkringar.