suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Producentansvar

Producentansvaret gäller ditt företag om du importerar eller tillverkar

  • däck till motordrivna fordon eller andra fordon
  • tryckta pappersprodukter och papper som används för tillverkning av pappersprodukterna
  • personbilar, husbilar och paketbilar
  • elektriska och elektroniska produkter
  • batterier och ackumulatorer
  • förpackningar (producentansvaret gäller de som förpackar produkter och de som

Enligt producentansvaret ska ditt företag sköta mottagningen och avfallshanteringen av vissa produkter och ansvara för de kostnader som uppkommer, när konsumenten slutat använda produkten. Producentansvaret gäller elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer, förpackningar, papper, fordon och däck. Ditt företag ska anslutas till en producentsammanslutning eller ett producentregister. Alternativt kan du bilda en egen producentsammanslutning.


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 2.7.2019