suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Företagets avfallshantering

Ordna ditt företags avfallshantering enligt avfallslagen och övriga bestämmelser. Köp avfallshanteringen från ett företag inom branschen som har de tillstånd som behövs för transporten och hanteringen av avfallet. För att underlätta sorteringen vid ditt företag kan du göra upp sorteringsanvisningar till dina anställda. Företaget ska veta mängden av avfall det producerar och avfallets beskaffenhet. Sträva efter att minska mängden avfall och dess skadliga effekter i all verksamhet vid ditt företag.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 16.4.2019