suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ordnande av avfallshantering för företag

Ditt företag bör utreda vilket avfall som uppkommer i verksamheten. Företaget kan kartlägga nuläget inom avfallshanteringen med hjälp av checklistor som visar om det i företaget uppkommer farligt avfall, avfall som bör undvikas eller avfall som kan återanvändas.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Företagets avfallshantering

Ordna ditt företags avfallshantering enligt avfallslagen och bestämmelserna. Minska mängden avfall till exempel genom att planera ditt företags produkter så att de är långlivade och återvinningsbara.

Farligt avfall

Farligt avfall kan medföra risker eller olägenheter för hälsan eller miljön. Hantera och lagra avfallet på behörigt sätt vid ditt företag.