suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kemikaliesäkerhet i företag

Iaktta alltid noggrannhet och försiktighet när kemikalier hanteras. Lagra bara kemikalier på de platser som är avsedda för det.

Som företagare är du ansvarig för de kemikalier som används i ditt företag och för säkerheten. Ta noga reda på riskerna med kemikalierna.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Hanteringen av kemikalier

Iaktta noggrannhet och försiktighet när kemikalier hanteras. Utbilda dina anställda väl och se till att göra de anmälningar och ha de tillstånd som behövs.

Lagring av kemikalier

Ditt företag ska lagra sina kemikalier på behörigt sätt. Om du lagrar farliga kemikalier ska du se till att göra de anmälningar och ha de tillstånd som behövs

Transport av kemikalier

Ditt företag kan transportera kemikalier själv eller anlita en transportfirma. Följ lagen om transport av farliga ämnen i samband med transporter.

Riskhantering i anslutning till kemikalier

Ta noga reda på riskerna med de kemikalier som används i ditt företag. Ta hand om de säkerhetsåtgärder som krävs och ta ditt ansvar som företagare.