suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Producentansvar

Enligt avfallslagen är de som tillverkar och importerar produkter skyldiga att på egen bekostnad ordna avfallshanteringen av de produkter de släppt ut på marknaden när de tas ur bruk. Försummelse av producentansvaret kan leda till en avgift. 

Följande företag är producenter:

  • tillverkare och importörer av elektriska och elektroniska produkter samt försäljare som säljer produkterna under eget varumärke
  • tillverkare och importörer av batterier och ackumulatorer (inkl. batterier och ackumulatorer som ingår i fordon och elektriska produkter)
  • tillverkare och importörer av personbilar, paketbilar och andra jämförbara fordon samt aktörer som för in fordon i landet i en inhemsk användares namn
  • importörer och tillverkare av däck, företag som regummerar däck samt importörer av däckförsedda fordon eller anordningar
  • importörer av pappersprodukter samt tillverkare och importörer av papper som används för tillverkning av pappersprodukter
  • förpackare och importörer av förpackade produkter vars omsättning är minst 1 000 000 miljoner euro.

Mer information om producentansvaret som berör tillverkare och importörer finns på miljöförvaltningens gemensamma webbplats på sidan Producentansvar inom avfallshanteringen


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 26.10.2020