suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Miljöledningssystem

Med hjälp av ett miljöledningssystem kan du planera, styra och följa upp miljöfrågorna i din verksamhet på ett övergripande sätt. Beroende på ditt företags storlek kan du också välja ett förenklat miljöledningssystem. EMAS-systemet är ett exempel på ett fullständigt system och Ekokompassen på ett förenklat system. Du kan också utarbeta ett eget system enligt standarden ISO 14001.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 16.4.2019