suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Företagets miljöansvar

Med företagets miljöansvar avses att företaget känner till miljökonsekvenserna av sin verksamhet och hur de ska hanteras. Miljöfrågorna kan vara en konkurrensfaktor för ditt företag som gör att företaget skiljer sig från de övriga företagen på marknaden. 

En framgångsrik hantering av miljöfrågorna förutsätter planering, styrning och uppföljning.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Företag med miljöansvar

Skaffa miljötillstånd om din företagsverksamhet utgör en risk för miljön.

Hantering av miljörisker

Miljörisker kan uppkomma i all verksamhet vid ditt företag. Satsa ordentligt på riskhanteringen genom att göra upp noggranna planer.

Energieffektivitet

Energieffektiv företagsverksamhet innebär liten energiförbrukning. En energisyn eller ESCO-tjänst kan hjälpa dig att förbättra energieffektiviteten.

Miljöledningssystem

Med ett miljöledningssystem kan du hantera miljöfrågorna i din verksamhet på ett övergripande och målinriktat sätt. Om du vill kan du följa standarden ISO 14001.

Producentansvar

Enligt producentansvaret ska ett företag ansvara för avfallshanteringen av vissa produkter, när konsumenten slutat använda produkten.