suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fel eller brister i personuppgifterna

Om du upptäcker fel eller brister i dina personuppgifter kan du kräva att uppgifterna korrigeras. 

Om den information du söker inte har nämnts, kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Se de servicespecifika kontaktuppgifterna på sidan Kundservice för personkunder.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppgifterna kan se felaktiga ut om du använder webbläsarens översättare. Ta bort webbläsarens översättare när du kontrollerar dina uppgifter.


Uppdaterad: 16.11.2022