suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Uträtta ärenden för ett företags räkning i Suomi.fi-meddelanden

En representant för ett företag kan ge en annan person en fullmakt dvs. rätt att uträtta ärenden för ett företags räkning i Suomi.fi-meddelanden. En elektronisk fullmakt är som ett elektroniskt befullmäktigande vars uppgifter sparas i fullmaktsregistret.

Fullmaktstagaren kan använda ditt företags meddelanden enligt omfattningen på den givna fullmakten:

Administrera elektroniska meddelanden

  • Fullmaktstagaren kan ge sitt samtycke till elektronisk förmedling av meddelanden, administrera meddelandeinställningar, radera samt läsa och skicka elektroniska meddelanden.
  • Om du vill ge ditt samtycke till elektronisk förmedling av meddelanden för företagets räkning, följ anvisningarna på sidan Aktivera Meddelanden för ett företagÖppnas i ett nytt fönster..

Läsa och skicka elektroniska meddelanden

  • Fullmaktstagaren kan läsa och skicka elektroniska meddelanden på fullmaktsgivarens vägnar.

Läsa elektroniska meddelanden

  • Fullmaktstagaren kan läsa elektroniska meddelanden på fullmaktsgivarens vägnar.

I e-tjänsterna ska fullmaktstagaren alltid identifiera dig med sina personliga identifieringsverktyg, det vill säga som sig själv. Om fullmaktstagaren har rätt att uträtta ärenden för ett företags räkning ska personen alltid efter att ha identifierat sig välja för vilket företags räkning ärendet uträttas. Efter valet kontrolleras rättigheterna i Suomi.fi-fullmakter.

Användningen av meddelanden är i övrigt likadant som vid uträttandet av ärenden utan fullmakt. Observera dock att du i Suomi.fi-mobilappen kan uträtta ärenden för ett företags räkning endast om du är namntecknare i företagets handelsregister och har rätt att representera företaget ensam.

Läs mer på sidan Att ge fullmakter som organisation.

Anvisningsvideo

Under rubriken ”Teckenspråkiga videor” hittar du en video som visar hur man kan uträtta ärenden för ett företags räkning i Suomi.fi-meddelanden. Videon har teckenspråkig översättning och ljud.

Videor på teckenspråk


Uppdaterad: 2.2.2024