suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Utlämnande av personuppgifter ur befolkningsdatasystemet

Du kan förbjuda att dina uppgifter lämnas ut ur befolkningsdatasystemet på Suomi.fi på sidan Personuppgifter. Du kan också tillåta att dina uppgifter lämnas ut på nytt.

På sidan Personuppgifter kan du bara förhindra utlämnande av uppgifter som finns i befolkningsdatasystemet. Du måste separat förbjuda utlämnande av uppgifter till andra register. Kontakta registerföraren direkt.