suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Själv anmälda uppgifter och förbud mot utlämning

Du kan själv meddela ditt tilltalsnamn, ditt yrke, ditt modersmål, ditt kontaktspråk och din e-postadress. Du kan lägga till eller ta bort förbud mot utlämnande av uppgifter och utträda ur ett religionssamfund. Du kan anmäla informationen på sidan  Personuppgifter i Suomi.fi. Uppgifterna anmäls till befolkningsdatasystemet.