suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Registeruppgifter

I registeruppgifterna i Suomi.fi kan du granska uppgifter om dig själv i exempelvis den offentliga förvaltningens olika register.

Registeruppgifter innehåller ett sammandrag av uppgifter som den registeransvarige har valt ut. Du kan kontrollera uppgifterna om dig själv i registren genom att identifiera dig på Suomi.fi.

Hjälp med att använda registren: Medborgarrådgivningen

Gå till registeruppgifter