suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Organisationer och tjänster som använder Suomi.fi-meddelanden


Åklagarmyndigheten: åklagardistrikt, ärendehanteringen inom rättskipningen

Följande organisationer använder Suomi.fi-meddelanden i sin kommunikation riktad till medborgare. I anslutning till organisationen nämns tjänsten eller ärendet där Suomi.fi-meddelanden används. 

A

Ackas stad: e-tjänster

Alajärvi kommun: e-tjänster

Alavieska kommun: e-tjänster, öppen service- och responskanal

Alavo stad: dokumenthantering

Allmän intressebevakning: intressebevakningsbyråer

Arbetsdomstolen: registratorskontor

Asikkala kommun: e-tjänster, småbarnpedagogik och förskoleundervisning

Askola kommun: e-tjänster

B

Birkala kommun: registratorskontor

Birkalands tidsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Björneborgs stad: e-tjänster, Wilma, ärendehantering, registratur 

Borgnäs kommun: e-tjänster

Brahestad: e-tjänster

Brottspåföljdsmyndigheten: begäran om dokumenter

E

Egentliga Finlands tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt: e-tjänster, Äitiysnetti-tjänst, VSSHP patientombudsman

Egentliga Tavastlands tingrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Ekonomi- och skuldrådgivning: rättshjälpsbyråer

Enare kommun: e-tjänster

Enonkoski kommun: öppen service- och responskanal

Esbo stad: småbarnspedagokik, klientavgifter inom social- och hälsovården

Eura kommun: e-tjänster, öppen service- och responskanal

Eurajoki kommun: e-tjänster

Evijärvi kommun: e-tjänster

F

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA): energicertifikatregister

Forssa stad: avfallshanteringsmyndigheten, e-tjänster

Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä: sociala tjänster 

Försvarsmakten: e-inlärningsmiljö

Försäkringsdomstolen: förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

G

Gustav Adolf kommun: e-tjänster

H

Haapajärvi stad: e-tjänster

Haapavesi stad: tjänsteinnehavarnas och förvaltningsorganens beslut

Halso kommun: e-tjänster

Hankasalmi kommun: e-tjänster, bostadansökan, uppsägning av hyresavtal, ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen

Hattula kommun: socialarbete 

Hausjärvi finska församling: elektronisk beställning av ämbetsbetyg

Hausjärvi kommun: sociala tjänster

Heinola stad: registratorskontor, social- och hälsovårdstjänster, dagvård

Heinävesi kommun: ärendehanteringssystem

Helsingfors förvaltningsdomstol: förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

Helsingfors hovrätt: registratorskontor

Helsingfors kyrkliga samfällighet: e-tjänster, centralregister

Helsingfors stad: fostrans- och utbildningssektorn

Helsingfors tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Helsingfors Universitetssjukhus (HUS): e-tjänster, begäran om att få logguppgifter beträffande patientregistret

Helsingfors Universitetssjukhus (HUS), infektionssjukdomar: forskningstillstånd

Helsingfors Universitetssjukhus (HUS), öron-, näs- och halssjukdomar: forskningstillstånd

Hollola kommun: e-tjänster, ärendehantering

Honkajoki kommun: e-tjänster

Hyrynsalmi kommun: e-tjänster

Hämeenkyrö kommun: ärendehantering, utbildning, planeringstjänster, socialtjänsten, hälso- och sjukvårdstjänster, registret, småbarnspedagokik, vattenverk

Högsta förvaltningsdomstolen: förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

Högfors stad: småbarnspedagogik

Högsta domstolen: registratorskontor

Institut för hälsa och välfärd (THL): registratorskontor, undersökningar

I

Idensalmi stad: e-tjänster

Ijo kommun: e-tjänster

Ingå kommun: bildningstjänster, bygg- och miljöservice, e-tjänster, planläggningsservice, registratorskansli, småbarnspedagogisk service, teknisk service, ärendehantering

Itis kommun: tjänsteinnehavarnas och förvaltningsorganens beslut, elektronisk responskanal

J

Jakobstad: ärendehanteringstjänst för småbarnspedagogik

Janakkala kommun: e-tjänster, sociala tjänster, socialarbete 

Joensuu stad: ärendehantering

Joutsa kommun: e-tjänster

Justitieministeriet: Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst, rättshjälpsbyråns beslut om rättshjälp, straffregisterutdrag, utsökningsmyndighetens handlingar, system för register, system för verkställighet

Juga kommun: ärendehanteringssystem

Juupajoki kommun: Anmälan till förskolan och skolan, ansökningar till förskolan och dagvården samt beslut i anslutning till dessa, kommunstyrelsens och fullmäktiges protokollsutdrag samt tjänsteinnehavarbeslut, löneintyg, ansökningar om vägbidrag, e-tjänster

Juva kommun: e-tjänster

Jämsä stad: ärendehanteringssystem

K

Kajana stad: e-tjänster, ärendehantering

Ka­ja­na­lands sam­kom­mun för so­cial- och häl­so­vård: begäran om information om patient- och klientberättelsen, Kainuun Omasotes meddelanden, elektronisk delgivning av beslut inom vuxen- och familjearbetet, socialarbete 

Kajanalands tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Kalajoki stad: e-tjänster

Kallio samkommun för basservice (Nivala, Ylivieska, Alavieska, Sievi): e-tjänster, öppen service- och resposnkanal, familjecenter

Kangasala stad: registraturen, dataskydd

Kangasniemi kommun: e-tjänster, ärendehantering

Kankaanpää stad: e-tjänster

Kannonkoski kommun: dagvårdsbeslut

Kannus stad: e-tjänster

Karleby stad: småbarnspedagogik och förskoleundervisning, ansökan om understöd

Kaskö stad: småbarnpedagogik och förskoleundervisning

Kauhajoki: e-tjänster

Kauhava stad: ärendehantering, myndighetsbeslut

Kemijärvi stad: e-tjänster

Kempele kommun: e-tjänster

Kervo finska församling: elektronisk beställning av ämbetsbetyg, begäran om hindersprövning, diakonins kontakt, begravning

Kervo stad: e-tjänster

Keuru stad: e-tjänster

Keva (f.d. Kommunernas pensionsförsäkring): tjänsten Min pension

Kides stad: ärendehanteringssystem

Kihniö kommun: e-tjänster

Kimitoöns kommun: e-tjänster

Kittilä kommun: e-tjänster

Kolari kommun: e-tjänster

Kolpene servicecentral: Virtu.fi

Konkursombudsmannens byrå: elektronisk ärendehantering

Konnevesi kommun: e-tjänster

Kontiolax kommun: ärendehanteringssystem

Korsholm kommun: e-tjänster

Korsnäs kommun: e-meddelanden

Kotka stad: dokumenthantering

Kouvola stad: e-tjänster

Kuhmo stad: e-tjänster

Kuhmois kommun: e-tjänster

Kuopio stad: parkeringsövervakning

Kuortane kommun: e-tjänster

Kurikka stad: e-tjänster

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, ärendehantering

Kymmenedalens tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Kyrkostyrelsen: e-tjänster

Kyrkslätt kommun: småbarnspedagogik

Kärsämäki kommun: e-tjänster

L

Lahti finska församlingar: elektronisk beställning av ämbetsbetyg

Lahtis stad: Lahtipiste kundservice, registratur, småbarnspedagokik, småbarnspedagokik - inkomstinformation – kommunal, småbarnspedagokik - inkomstinformation – privat, Wellamo- civic college, sysselsättningstjänster

Laihia kommun: e-tjänster, ärendehantering

Letala kommun: e-tjänster

Lantmäteriverket: lantmäteriförrättningshandlingar, statens fakturaförmedlingstjänst

Lapinjärvi kommun: e-tjänster

Lapinlahti kommun: e-tjänster

Lappajärvi kommun: ärentehanteringssystem, öppen service och responskanal

Lappland samkommun för social- och hälsovård: anmälan, födelsebevis, logginformation inspektionsbegäran, begäran om insyn i personregisteruppgifter, korrigera och radera uppgifter, patientdokumentorder

Lapplands tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Lapplands yrkeshögskola: ärenderhantering

Larsmo kommun: e-tjänster, småbarnspedagogik och annan service

Laukas kommun: kundservice

Lembois kommun: e-tjänster

Lemi kommun: e-tjänster

Lieksa stad: ärendehanteringssystem

Liminka kommun: e-tjänster

Libelits kommun: ärendehanteringssystem

Livsmedelsverket: stödtillämpningen

Loimaa stad: e-tjänster

Lojo stad: registraturen, familjecentret, Ikähelppi – service för seniorer, vuxensocialarbete, hemservice och förebyggande familjearbete för barnfamiljer, handikappservicen

Lundo kommun: e-tjänster

Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt: e-blanketter

M

Malax: ärendehantering,  tjänsteinnehavarnas och förvaltningsorganens beslut

Masku kommun: e-tjänster

Mellersta Finlands tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite: dokumentförvaltningen, arkivets registratur, beslut och betalningsförbindelser

Merijärvi kommun: e-tjänster

Migrationsverket: e-tjänster

Muhos kommun: e-tjänster

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: intyg från befolkningsdatasystemet, meddelandekort för valen, fullmakter, statens fakturaförmedlingstjänst, försändelser av dokument

Myrskylä kommun: e-blanketter

Mäntsälä kommun: e-tjänster, ärendehantering, myndighetsbeslut

Mäntyharju kommun: e-tjänster

N

Nakkila kommun: e-tjänster

Nivala stad: e-tjänster

Norra Finlands förvaltningsdomstol: förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

Norra Karelens tingsrätt: registratorskontor

Norra Savolax tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen, ärendehanteringen inom rättskipningen

Nurmes stad: ärendehanteringssystem

Nurmijärvi finska församling: elektronisk beställning av ämbetsbetyg

Nurmijärvi kommun: centralförvaltningens e-tjänster

Nyslott stad: e-tjänster, regionala avfallsstyrelse

Nådendal stad: registratur

Närpes stad: e-tjänster

O

Orimattila stad: e-tjänster

Orivesi stad: e-tjänster, tjänster inom småbarnspedagokik

Oulais stad: e-tjänster

Outokumpu stad: ärendehanteringssystem

P

Paimio stad: ärendehanteringssystem, öppen service- och responskanal

Pargas stad: byggnadstillsynen, e-tjänster, småbarnfostran och förskolan

Parkano stad: blankettjänst

Pedersöre kommun: kundtjänst

Pelkosenniemi kommun: e-tjänster

Pensionskassa Verso: arbetspension

Pensionsskyddscentralen: arbetspensionsrådgivning

Perho kommun: bostadansökan och uppsägning av bostad, ansökan om dagvård (också om förskoleutbildning), e-tjänster

Pieksämäki stad: e-tjänster

Pielavesi kommun: administrations- och stödtjänster, registratur, protokoll från kommunala institutioner och tjänstemänens beslut

Pihtipudas kommun: ärendehanterinssystem, öppen service- och responskanal

Pikassos, Social kompetenscentrum i Birkaland, Egentliga Tavastland och Satakunta: socialombudsmannatjänster

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siunsote: registratorskontor, tidsbeställningsbrev, beslut för klientavgift, social- och patientombudsman, brev från Polikliniken för vuxenpsykiatri, brev från Polikliniken för neuromodulering, brev från Allmänsjukhuspsykiatriska polikliniken, Kallelsebrev till Cancercentrum, socialvårdens servicebeslut

Polisen: trafikförseelse

Polvijärvi kommun: ärendehanteringssystem

Posio kommun: e-tjänster

Pudasjärvi stad: e-tjänster

Punkalaidun kommun: ärendehanterinssystem, öppen service- och responskanal

Puolanka kommun: e-tjänster

Puumala kommun: e-tjänster, ärendehantering

Pyhäjoki kommun: e-tjänster

Pyhäjärvi stad: e-tjänster

Pyhäranta kommun: e-tjänster

Pyttis kommun: tjänsteinnehavarnas och förvaltningsorganens beslut

Påmark kommun: elektroniska ärendehantering

Päijänne-Tavastlands tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Pälkäne kommun: e-tjänster

Pöytyä kommun: e-tjänster

R

Rantasalmi kommun: kundservice, beslut

Raumo stad: registratorskontor, social- och hälsovårdstjänster, miljö- och tillståndstjänster, pedagogiska och kulturella tjänster, tekniska tjänster, servicepunkt Pyyrman, informationsförfrågningar från arkiven

Rautalampi kommun: e-tjänster, ärendehantering

Rautavaara kommun: social- och hälsovårdstjänster, pedagogiska och kulturella tjänster, tekniska tjänster, hyresbostäder

Rautjärvi kommun: e-tjänster

Regionförvaltningsverket: ärendehantering

Riihimäki stad: e-tjänster, socialarbete

Rovaniemi hovrätt: registratorskontor

Rovaniemi stad: ärendehantering

Ruokolax kommun: e-tjänster

Ruovesi kommun: e-tjänster

Rättshjälp: rättshjälpsbyråer 

Rättsregistercentralen: rättshjälp, intressebevakning, registerdatasystemet, straffregistret

Rääkkylä kommun: ärendehanteringssystem

S

S:t Michels stad: e-tjänster, ärendehantering

Saarijärvi stad: kundtjänst, e-tjänster

Saarikka, affärsverket för omsorgstjänster (Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärvi): e-tjänster

Sagu kommun: e-tjänster

Salla kommun: registratur

Salo stad: öppen service- och feedbackkanal

Samkommunen för folkhälsoarbetet i Pemar-Sagu: e-tjänster

Samkommun för grundtrygghet, Akseli (Masku, Mynämäki, Nousiainen): e-tjänster

Samkommun för grundtrygghet, Karviainen (Karkkila, Vihtis): e-tjänster

Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax, Essote: elektronisk personuppgiftsblankett, blankettjänst, hälsovård

Sastamala stad: e-tjänster

Satakunta sam­kom­mun för so­cial- och häl­so­vård, Satasairaala: kontakt till personuppgiftsombudmannen, kontakt till patientombudsmannen, kontakta registratorskontoret, uträtta ärenden med elektronisk blankett, kontakta kliniska intruktörerna, kontakta patientfaktureringen

Satakunta tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Savitaipale kommun: e-tjänster

Seinäjoki finska församling: elektronisk beställning av ämbetsbetyg

Statens fakturaförmedlingstjänst (Palkeet): en faktura

Sibbo kommun: e-tjänster

Sievi kommun: e-tjänster

Siikajoki kommun: e-tjänster

Siikalatva kommun: e-tjänster

Siilinjärvi kommun: tjänsteinnehavarnas och förvaltningsorganens beslut, öppen service- och responskanal, tjänsteinnehavarbeslut och mötesbeslut

Simo kommun: e-tjänster

Skatteförvaltningen: MinSkatt, Palkka.fi

Socialombudsman – Ackas, Urjala, Hattula, Tavastehus, Janakkala, Hausjärvi, Loppi och Riihimäki (Social kompetenscentrum Pikassos): kontakt till socialombudsmannen

Socialombudsman – Ingå, Högfors, Kervo, Lojo, Sjundeå, Vichtis, Keusote: Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby (Socialkompetens Ab): kontakt till socialombudsmannen

Socialombudsman – Mellersta Finland (Social kompetenscentrum Koske): kontakt till socialombudsmannen

Social- och patientombudsman Gustavs, Koski Åbo l, Laitila, Lundo, Nystad, Reso, Rusko, Somero, Tövsala och Vehmaa (Social kompetenscentrum Vasso): kontakt till socialombudsmannen och patientombudsmannen

Soini kommun: e-tjänster, dokumenthantering

Somero stad: ansökan om hyresbostad

Sonkajärvi kommun: e-tjänster

Sotkamo kommun: e-tjänster

Statskontoret: ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom, brottsskadeersättningar, olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, statens skydd för reseskador

Storkyro kommun: e-tjänster

Strålsäkerhetscentralen: begäran om information, statens fakturaförmedlingstjänst

Studenternas hälsovårdstiftelse, SHVS: kommunikation efter mottagning

Sulkava kommun: ärendehanterinssystem, öppen service- och responskanal

Suomussalmi kommun: e-tjänster, byggnadsuppgifter anmälning

Suonenjoki stad:  e-tjänster, bostadsbyrå

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur: e-meddelanden

Sysmä kommun: E-Sysmä blankettjänst

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes): kontrollera dina egna personuppgifter, annan sak eller fråga, begäran om uppgifter eller handlingar

Södra Karelens tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Södra Savolax landskapsförbund: ärendehanteringssystem, blankettstjänst

Södra Savolax tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Södra Östrebottens förbund: registratur

Södra Österbottens tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

T

Taipalsaari kommun: e-tjänster

Tammela kommun: e-tjänster

Tammerfors stad: e-tjänster, patientombudsman (Tammerfors, Orivesi, Kangasala och Pälkäne), socialombudsman (Tammerfors, Orivesi, Kangasala, Pälkäne, Birkala, Vesilahti, Lempäälä, Nokia, Ylöjärvi ja Valkeakoski), ärendehantering, regional avfallshanteringsmyndighet, småbarnspedagogik

Tammerfors universitetssjukhus (Tays): patientsombudsman

Tavastehus förvaltningsdomstol: förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

Tavastehus stad: dokumenthantering, registratorskontor, småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Tavastkyro kommun: undervisning

TE-tjänster: meddelanden, beslut, arbetserbjudande, utkomstskydd, arbetskraftsutbildning

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira: e-tjänster

Tohmajärvi kommun: e-tjänster, ärendehanteringssystem

Transport- och kommunikationsverket (Traficom): elektroniska anmälningar om körkort, elektroniska anmälningar om fordonsbeskattning, statens fakturaförmedlingstjänst

Turku Universitet: skicka urvalsproven till alla sökande

Tusby kommun: e-tjänster, Kirkes-biblioteken, ärendehantering

Tyrnävä kommun: e-tjänster

U

Uleåborgs stad: anvisning och rådgivning angående Uleåborg stads tjänster, kommuntillägg, 

tilapalvelut (lokaltjänster), straffregisterutdrag för upphandlingar

Uleåborgs tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Ulvsby stad: e-tjänster

Utajärvi kommun: e-tjänster, öppen service- och responskanal

Utsjoki kommun: e-tjänster

Utsökningsverket: utsökning

V

Vaala kommun: e-tjänster

Vaalijala samkommun: e-tjänster

Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö: E-tjänster

Valkeakoski stad: e-tjänster

Valtimo kommun: e-tjänster

Vanda församlingar: elektronisk beställning av ämbetsbetyg

Vanda stad: dagvårdsbeslut, familjevården inom barnskyddet

Varkaus stad: begäranden om uppgifter

Vasa förvaltningsdomstol: förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

Vasa hovrätt: registratorskontor

Vasa stad: dataskyddsombud

Verket för finansiell stabilitet: insättningsgaranti, registratorskontor, rådgivning i insättningsgarantifrågor

Vesanto kommun: e-tjänster

Vesilahti kommun: registratorskontor

Vetil kommun: administration, tekniska ärenden, bildningsfrågor 

Vichtis kommun: ärendehanteringssystem

Vieremä kommun: e-tjänster

Viitasaari stad: e-tjänster

Vindala kommun: e-tjänster

Virdois stad: e-tjänster

Virmo kommun: e-tjänster

Västra Nylands tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Västra Nylands välfärdsområde: elektronisk blankettjänst

Vörå kommun: ärendehanteringssystem

Y

Ylitornio kommun: e-tjänster

Ylöjärvi stad: ärendehanteringssystem, registrerades begäran, e-tjänster

Å

Åbo förvaltningsdomstol: förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

Åbo hovrätt: registratorskontor

Åbo stad: koncernförvaltningen upphandlingstjänster vid Åbo stad, brottsregister, parastapalvelua.fi, tjänsteinnehavares beslut, servicehelheten för sysselsättning: sysselsättningsvillkor

Åklagarmyndigheten: åklagardistrikt, ärendehanteringen inom rättskipningen

Ålands fordonsmyndigheten: besiktningskallelser

Ålands förvaltningsdomstol: registratorskontor

Ålands tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Ä

Äänekoski stad: e-tjänster

Ö

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen: arbetspensionsutdrag och pensionsbesluter för privatkunder, FöPL-besluter och brev för företagare

Österbottens tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Östra Finlands förvaltningsdomstol: förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

Östra Finlands hovrätt: registratorskontor

Östra Nylands tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Övre Savolax Samkommunen SOTE: e-tjänster

Östra Savolax sjukvårdsdistrikt (Sosteri): register, kund och patientjournal, social- och patientombudsman, dataskyddombud