suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Förvaringstid för meddelanden och radering

Meddelanden sparas i Suomi.fi-meddelanden tillsvidare och det finns ingen begränsning för antalet meddelanden. 

Du kan själv radera meddelanden som du tagit emot och då försvinner meddelandena och bilagorna permanent från tjänsten. Du kan dock inte radera bevislig delgivning förrän du har kvitterat den som mottagen. Du kan inte radera meddelanden som du skickat. 

Bilagor tas bort fem år efter att de togs emot. Innan bilagorna tas bort får du ett separat meddelande till den e-postadress du uppgett. Du kan spara bilagorna var du vill (t.ex. på din egen dator, i ett externt minne eller i en molntjänst).  

Även om bilagorna tas bort från Suomi.fi-meddelanden är organisationerna skyldiga att spara bilagorna under lagstadgad tid i sin egen tjänst.