suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Så här fungerar identifieringen

Du kan identifiera dig med

  • bankkoder
  • mobilcertifikat
  • certifikatkort.
  • eIDAS-identifieringsverktyg.

Med hjälp av Suomi.fi-identifikation kan finska och andra EU-länders medborgare använda tjänster som tillhandahålls i Finland.  

  • Du kan logga in till alla elektroniska tjänster inom den offentliga förvaltningen för vilka stark autentisering krävs.  
  • Med hjälp av engångsinloggning kan du använda alla tjänster som anslutits till identifieringen utan separata inloggningar. En inloggning gäller i 32 minuter per gång. Också när du loggar ut loggas du ut från alla ärendetjänster samtidigt. Engångsinloggning är inte möjligt vid eIDAS-identifikation.
  • Identifieringen fungerar på dator och i mobila enheter. Den kan användas med olika webbläsarprogram och deras grundinställningar.  

För att använda identifikation krävs det vanligen inte att ändringar görs i webbläsaren eller dess inställningar. Om problem uppstår ska du kontrollera att du har godkänt sessionsspecifika kakor och JavaScript-kommandoserier och tillåtit kryptering av information med TLS-metoden. Webbläsaren ska också stöda HTML5-egenskaper. 

När du använder Suomi.fi-identifikation förbinder du dig att följa de villkor som ställs på användningen av bankkoder, certifikatkort, mobilcertifikat eller annat identifieringsverktyg vilka du har godkänt i avtalet om ibruktagande.